Testing of concrete / Prøving av fersk betong

610110-1-1

Testing of fresh concrete / Prøving av fersk betong i henhold til NS EN 12350


Slump cone and tamping rod to determine the consistency of fresh concrete in accordance to NS EN 12350-2.
Flow table to determine the workability of concrete in accordance to NS EN 12350-5.
Air entrainment meter to determine the air content in fresh concrete in accordance to NS EN 12350-7.


Slumpkjegle og stikkstang for bestemmelse av betongens konsistens i henhold til NS EN 12350-2.
Fallbord meg kjegle og stamper for bestemmelse av konsistens i henhold til NS EN 12350-5.
Luftporemåler for bestemmelse av luftinnhold i henhold til NS EN 12350-7.

Datasheet, pricelist
610110-1-2

Testing of Self-compacting concrete SCC / Prøving av selvkomprimerende betong SKB

Test Equipment for Self-compacting concrete in accordance with standards: / Prøveutstyr for prøving av SKB betong i henhold til norske standarder:

 • Slump-flow test NS EN 12350-8
 • V-funnel test NS EN 1250-9
 • L-box test NS EN 1250-10
 • J-ring test NS EN 1250-12
 • Synkutbredelsesmetode - NS EN 12350-8
 • V-trakt NS EN 12350-9
 • L-boks NS EN 12350-10
 • J-ring test NS EN 12350-12
Datasheet, pricelist
610110-1-3

Zyklos rotating pan mixers/ laboratorieblandere for betong

Applications:
For all sorts of concrete: Selfcompacting and high performance concrete, mortar and plasters.
Maximum batch capacities from 30 ltr, to 500 ltr.


Bruksområder:
For alle typer betong: Selvkomprimerende, mørtler og sparkelmasser.
Maksimum blandekapasiteter fra 30 ltr. til 500 ltr.

 • ZK 50 HE:
 • Blandevolum ca 50 ltr. ut.
 • Eksentrisk plassert blandestjerne, 1.5kW sammen med sideskraper gir en rask og effektiv blanding.
 • Blandetrommel tiltes elektrisk, effekt 0.12kW.
 • Trommel har egen elektrisk drift, 0.75kW.
 • Blandeverktøy heves og senkes hydraulisk.
 • Alle funksjoner betjenes over styrepanelet.
Datasheet, pricelist
SERVI GROUP
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1400 Ski

T +47 64 97 97 97
F +47 64 97 98 99
post@servi.no

24/7 Service
T +47 64 97 97 00
Servi AS
BergenT +47 55 10 82 20
CCB-ÅgotnesT +47 934 56 607
KongsbergT +47 48 06 56 56
KristiansandT +47 38 10 22 90
RissaT +47 73 85 05 00
SkiT +47 64 97 97 97
TrondheimT +47 73 80 10 00
Servi Ulsteinvik AS
UlsteinvikT +47 70 31 85 50
ÅlesundT +47 96 91 96 01
 
Servi Hydraulik AB
GøteborgT +46 (0)31 745 00 62

Facebook LinkedIn Youtube