Testing of concrete constructions / Prøving av betongkonstruksjoner

610110-1-9

SilverSchmidt concrete test hammer / SilverSchmidt prellhammer


The first integrated hammer, all in a rugged and ergonomic unit.
Storing of results in the hammer with determination of the median
Impact direction independence
PC connection via USB
The Hammerlink software allows all data to be uploaded


Lagring av måleverdier med beregning av median
Uavhengig av slagrettning
Mulighet for overføring til PC via USB og programvaren «Hammerlink» (modell PC)

Datasheet, pricelist
610112-1-3

Schmidt concrete test hammer / Schmidt prellhammer


Concrete testing with original SCHMIDT hammer is the most frequently used method worldwide for non-destructive testing of concrete and structural components. We deliver a wide range of different types. Each hammer is designed for specific test applications.


for undersøkelse av betongkonstruksjoner for prøving av betongens fasthet bedømmelse av fasthetsendring iht. NS EN 12504-2

Datasheet, pricelist
610112-1-9

Profoscope rebar detector / armeringssøker


Rebar location and cover measurement in concrete
Rebar diameter measurement
Fully integrated, cordless instrument


Lokaliserer armering i betong
Måler betongoverdekningen
Bestemmer stangdiameter

Datasheet, pricelist
610112-1-1

Profometer Touchscreen PM-6


PM-600 er grunnmodellen for å lokalisere armeringen og bestemme armeringsoverdekningen og stangdiameter.
Instrumentet egner seg godt til å finne hvor armeringen ligger før det kjerneborres, stikkprøvekontroll av overdekningen på nye og gamle konstruksjoner.
De enkelte måleverdier, både overdekning og stangdiameter kan måles og lagres instrumentet og senere vises med statiske beregninger og grafisk.

Profometer PM-630 er en avansert armeringssøker med utvidet bruks- og applikasjonsområde, basert på PM-600, men med tilleggs-funksjoner som Single-Line ans Multi-Line Scan samt Areas Scan.
PM-630 er spesielt godt egnet for kontroll av større flater og områder, lange strekk med krav til utvidet dokumentasjon.
For eksempel ved inspeksjoner av tunneler, bruer og kaier etc.
Ved hjelp av PM-Link programvaren kan alle måleresultater enkelt lastes over i PC og eksportres til 3. part.

Med lansering av modell PM-650 utvides mulighetene ytterligere fra modell PM-630. Målefunksjonen Cross-Line Scan gjør det mulig å kombinere skanning i X- og Y-retningen.
Alle modellene i Profometer PM-6 serien oppdateres med nye funksjoner. Det er nå mulig å gjenåpne lagrede filer for å fortsette målingen, flytte målesondens posisjon under målingen og visuelt kontrollere signalstyrken. Takket være oppdatering via internett kan alle eksisterende kunder automatisk oppdatere med disse funksjonene. Det er også mulig å oppgradere til PM-650. Ta kontakt med oss.

Datasheet, pricelist
610112-1-2

Hygropin - for measuring humidity in concrete / for måling av fukt i betong


Bestemmer fukt i betong ved borehulls metoden
Avdekke eventuelle fuktskader i betonggulv
Kun Ø8 mm borehull er nødvendig
To uavhengige fuktsensorer kan tilkobles for samtidig måling og lagring av resultater
Soft-ware for overføring og visning av resultater via USB

Datasheet, pricelist
610112-1-4

Resipod - for determining concrete resistivity / for bestemmelse av betongens overflate resitivitet


Resipod is a fully integrated 4-point Wenner probe, designed to measure the electrical resistivity of concrete in a completely non-destructive test. It is the most accurate instrument available, extremely fast and stable and packaged in a robust, waterproof housing designed to operate in a demanding site environment. The Resipod is the successor of the classic CNS Farnell Resistivity Meter.


Instrumentet er fullt ut integrert med 4-punkts Wenner-sonden, med minne og overføring via USB til PC.
Leveres i 2 versjoner - standard 50mm eller 38mm elektrodeavstand (AASHTO standard under utvikling)
Egen Resipod software for enkel overføring og visning av resultater.

Datasheet, pricelist
610112-1-5

Corrosion Analyzing Instrument - Canin+

Corrosion Analysis allows the contractor to limit the maintenance tasks on reinforced concrete to the areas where it is really required. The Canin+ is the fastest instrument for corrosion analysis, offering a practical, cost-effective approach to the investigation of reinforced concrete. Corrosion analysis with the Canin+ allows a rapid, comprehensive test of the site and provides a fast assessment of locations where corrosion is likely to take place. Corrosion analysis with the half-cell potential method: accurate field potential measurements aid in detecting active corrosion in rebars.

Datasheet, pricelist
610112-1-6

Ultrasonic Pulse Velocity - Pundit Lab+

The Pundit Lab is an ultrasonic pulse velocity (UPV) test instrument which is used to examine the quality of concrete. It features online data acquisition, waveform analysis and full remote control of all transmission parameters. Along with the traditional transit time and pulse velocity measurement, the ultrasonic test equipment Pundit Lab offers path length measurement, perpendicular crack depth measurement and surface velocity measurement. Optimized pulse shaping gives greater transmission range at lower voltage levels. This, coupled with automated combination of the transmitter voltage and the receiver gain, ensures an optimum received signal level, guaranteeing accurate and stable measurements. An integrated waveform display allows manual triggering of the received waveform.

Datasheet, pricelist
610112-1-7

DY-2 automated pull-off tester / automatisk heftprøveapparat


The Proceq DY-2 Family of automated pull-off testers covers the complete range of pull-off applications with unmatched ease of operation and a unique capability to store a complete record of the test. Pull-off testing is one of the most widely used test methods in the construction industry. This is reflected in the huge number of standards dedicated to the method. It has long been known that one of the major influences on the result of a pull-off test is the operator influence in the application of a constant load rate. The DY-2 with its integrated, feedback controlled motor removes this variable completely, by providing a fully automated test at a constant load rate which can be verified.


Enkel og betjene, også på vegger og over hode.
Tilfredsstiller alle disse standardene: NS EN 1542, NS EN 1015-12, NS EN 1348, NS ISO 4624, BS 1881 del 7, ASTM D4541, ASTM C1583, ASTM D7234-05, ASTM D7522

Lagrer alle prøveparametere for hever enkel test som kreves i henhold til spesifikasjoner:

 • Tid og dato for prøvingen
 • Størrelse på prøveskiver
 • Maksimum last påført
 • Automatisk kalkulasjon av heftstyrke
 • Lastpåføringshastighet med grafisk kurve
 • Total prøvetid
 • Type av brudd
Datasheet, pricelist
610112-1-8

Rissmåling i betong

 • A2501-7400 Riss-lupe med forstørrelse 10 x, oppløsning 0,1 mm og lys
 • A2501-7410 Riss-lupe forstørrelse 35 x måleområde 0-4 mm, oppløsning 0,02 mm, lys
 • A2501-7425 Riss-breddemåler 0,05 – 3,5 med mer strektykkelser
 • A2501-7950 C408 Riss-måler for å måle bevegelse, 5 stk. i pakken
Datasheet, pricelist
SERVI GROUP
Rasmus Solbergs vei 1
Postboks 3230
1400 Ski

T +47 64 97 97 97
F +47 64 97 98 99
post@servi.no

24/7 Service
T +47 64 97 97 00
Servi AS
BergenT +47 55 10 82 20
CCB-ÅgotnesT +47 934 56 607
KongsbergT +47 48 06 56 56
KristiansandT +47 38 10 22 90
RissaT +47 73 85 05 00
SkiT +47 64 97 97 97
TrondheimT +47 73 80 10 00
Servi Ulsteinvik AS
UlsteinvikT +47 70 31 85 50
ÅlesundT +47 96 91 96 01
 
Servi Hydraulik AB
GøteborgT +46 (0)31 745 00 62

Facebook LinkedIn Youtube